Korps

Ontstaansgeschiedenis
Het was op ,,Kroetwingedaag” (15 Augustus 1878), dat de harmonie St. Martinus Vijlen werd opgericht. Ze is ontstaan uit de toenmalige zangvereniging ,,Concordia”.
Deze vereniging was opgericht door enige muziekliefhebbers en bestond naast het kerkelijk zangkoor.

In het begin ondervond de jeugdige vereniging tegenwerking.
Zo trachtte het toenmalig kerkelijk zangkoor hen van de processie te weren door zelf instrumenten aan te schaffen. Lang heeft deze tegenwerking echter niet geduurd. Er waren in die tijd weinig dorpen, die over een eigen harmonie beschikten. In onze omgeving had alleen Mechelen en Vaals ook een harmonie.
De processie werd toen in Vijlen meestal opgeluisterd door Harmonie St. Cecilia uit Vaals.

Mathias Mullenders was één van de eerste dirigenten van de Harmonie St. Martinus. Naast zijn beroep als kleermaker dirigeerde hij zowel in Mechelen als in Vijlen.

Daar in de eerste tijd van de vereniging weinig op schrift werd gesteld en bestaande stukken veel verloren zijn gegaan, zijn we wat de eerste geschiedenis betreft, vooral op mondelinge overlevering aangewezen.

Uit een oud archief werd jaren geleden nog een statutenregeling uit 1899 gevonden. In 1900 werd de koninklijke goedkeuring verkregen.

 

De goedkeuring eindigt aldus:

 

,,Hebben goedgevonden en verstaan de overgelegde statuten van de vereniging de Harmonie St Martinus van Vijlen” gevestigd te Vijlen (gemeente Vaals) goed te keuren en deze vereniging mitsdien te erkennen”.

 

De minister van Justitie,


Cort. v.d. Linden

 

Concoursdeelnames
In 1934 werd er voor het eerst deelgenomen aan een concours. In Grevenbricht werd in de derde afdeling een 1ste prijs behaald.
In 1935 behaalde het korps vervolgens een 1ste prijs in de eerste afdeling te Best.
Het duurde hierna tot 1951 alvorens er opnieuw deelgenomen werd aan een concours. Toen werd er vanuit weer een 1ste prijs mee naar huis genomen vanuit Sittard.
In 1963 nam het korps voor het eerst met eigen uniformen deel aan een concours. Dit had echter geen positief effect op het resultaat. In Bocholtz werd destijds maar 269 punten behaald in de eerste divisie.
De deelname aan het Bondsconcours in Ell maakte echter weer veel goed. In de eerste afdeling werd er met 291 punten een 1ste prijs met promotie behaald.
Na opnieuw een povere deelname in 1973 duurde het tot 1991 alvorens het korps weer deel zou nemen aan een concours. Onder leiding van dirigent Harrie Brown werd Harmonie St. Martinus met 300 punten Limburgs Kampioen in de tweede afdeling.
Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen in 1992, opnieuw in Venlo, werd het korps zelfs Nederlands Kampioen in de tweede divisie met 312 punten en lof der jury.
Het korps promoveerde naar de eerste divisie. Ondanks het niveauverschil bleek dit voor het goed bezette korps geen probleem. In 1994 werd er in Kerkrade tijdens de concoursdeelname 297 punten behaald. Dit leverde opnieuw een eerste prijs en een groot feest.
Onder het dirigentschap van Harrie Brown bleef het korps successen behalen. In 1999 werd er in Heerlen opnieuw een eerste prijs plus promotie naar de divisie uitmuntendheid behaald met 301,5 punten.
De laatste concoursdeelname stamt alweer uit 2004. In de derde afdeling werd dan ook een score van 87 punten (oude telling 313 punten) behaald. Dit betekende een historische promotie naar de eerste afdeling (voormalig Ere afdeling). 
Concoursdeelnamen vragen echter steeds meer van verenigingen en hun leden. Financieel en

 

Andere hoogtepunten
In de vele jaren dat de harmonie St. Martinus bestaat zijn er veel hoogtepunten geweest. Enkele hiervan waren natuurlijk verschillende concoursdeelnames met natuurlijk het Nederlands Kampioenschap in 1992.

In 1998 werd er een concertreis naar Harmonie Ittingen Papiermühle in Zwitserland gemaakt. Dit leverde een bijzondere band op tussen beide verenigingen. Harmonie Ittingen Papiermühle heeft ons dorpje later ook nog bezocht voor hun muziekreis.

Gedurende het bestaan van de vereniging hebben we vele jubileumfeesten gevierd. In 2003 bestonden we 125 jaar. Dit werd grootst gevierd met nieuwe uniformen waarbij we tevens de Koninklijke Erepenning in ontvangst mochten nemen.
In 2013 werd er het 135 jarig bestaan gevierd met een bijzonder concert en de huldiging van 8 jubilarissen.