Steuncomité Harmonie St. Martinus Vijlen


Het steuncomité van de harmonie is opgericht op 28 april 1957. Het eerste comité werd opgericht door de volgende leden:

Piet Vaessen (voorzitter)
Ger Smeets (vice-voorzitter)
Jo Horbach jr. (secretaris)
Harry Notermans ( penningmeester)
Hub Hamers (lid)
Hub Mohhen (lid)
Jozef Schins (lid)
Josef Greusen (lid)
Sjeng Boltong (lid)
Hennes Mohnen (lid)
Hub Geerkens (lid)

Het comité had als doelstelling op allerlei manieren geld te verzamelen ter ondersteuning van de harmonie.

De eerste activiteit om geld in de kas te krijgen bestond uit een collecte bij alle cafés en zalen in vijlen. De opbrengst hiervan bedroeg 58,80 gulde.
Tevens erd tijdens Koninginnedag op het feestterrein een bedrag van 62,25 gulden ingezameld.
Het begin was gemaakt.

Verdere activiteiten waren o.a. een kegelconcours, Bloemtjesdag, oud papier ophalen, een jaarlijks bal en de verkoop van steunkaarten.
Tevens werd begonnen met het jaarlijkse kaartconcours dat in de maanden november en december plaats vond. Deze activiteit werd tot 1996 georganiseerd.
Als opvolger van het kaartconcours werd het hoeve-feest in Mamelis georganiseerd.

In 1992 werd het initiatief genomen om een film uit 1967, over het dorp Vijlen, nieuw leven in te blazen.
De film was opgeslagen in het stadsarchief van Maastricht. Aangezien de film zonder geluid was, werd deze door 2 Vijlenaren, te weten Hub Geerkens en Michel Gulpen, ingesproken en voorzien van achtergrondmuziek.
Tijdens een presentatie in café Oad Viele kon worden ingetekend voor de film. Er werden toen maar liefst 100 films door het steuncomité verkocht.

Door de jaren heen zijn aanzienlijke bedragen ten goede van de harmonie ingezameld.
Het geld werd, en wordt nog steeds, grotendeels aan nieuwe muziekinstrumenten, muziekwerken, jeugdopleidingen en uniformen besteed.

In 2000 kreeg de harmonie nieuwe uniformen. Als financieel infuus stortte het steuncomité hiervoor een bedrag van 25.000 gulden op de rekening van het uniformencomité.
Hedendaags zijn de grootste activiteiten van het steuncomité de verjaardagsactie (sinds 1971), verkoop op jaarlijkse Koelmarkt en de wafelactie tussen kerst en nieuwjaar samen met de leden van de harmonie.

De actuele samenstelling van het steuncomité ziet er als volgt uit:

José Deckers (voorzitster)
Yvonne Counotte (secretaris)
Marlies Scheijen (penningmeester)
Hub Geerkens (lid)
Paul Baumans (lid)
Pierre Houben (lid)
Tonny Narinx (lid)
Annie Nix (lid)
Ilse Snackers (lid)
Ketie Dritty (lid)
Doris Kaubo (lid)
Hanny Niesten (lid)
Ria Hameleers (lid)
Truus Schlenter (lid)


Beschermvrouw Jopie Mertens MartensAl vele jaren is Jopie Mertens-Martens de beschermvrouw van onze vereniging. De band tussen Jopie en de Harmonie St. Martinus kent al een lange geschiedenis door het jaarlijks toeristenconcert dat al sinds lange tijd Camping Rozenhof als gastheer kent. Op deze familie camping werden wij telkens hartelijk ontvangen door toenmalig eigenaar Jopie. Nadat oud voorzitter Piet Klein Jopie benaderde voor de rol van beschermvrouw duurde het niet lang tot dat zij zich op betrokken wijze bond aan onze vereniging. Niet alleen op financiële wijze ondersteunen Jopie en haar echtgenoot Giel de harmonie maar ook door hun aanwezigheid en hulp bij tal van activiteiten.